X

Ministrantská pouť - náhrada za zrušený tábor

Pěkně vás zdravím!

Ozývám se se smutnou zprávou, že letošní ministrantský putovní tábor nebude z důvodů, o kterých víte. Bylo by pro nás obtížné splnit v programu všechny požadované hygienické  normy.

Proto jsme se rozhodli, že jako náhradu všechny pozveme na jednodenní pěší pouť na Svatý Hostýn v úterý 21. července. Tato pouť je zároveň připomínkou jubilea sv. Jana Sarkandra, který za svého působení v Holešově na Hostýn také putovával, aby pod ochranným pláštěm Panny Marie nacházel bezpečí.

Informace jsou v přiloženém dokumentu. Budeme rádi, když se uvidíme.

Martin Vévoda

9. 7. si připomínáme

Drahoslava

sv. Veronika Giulianiová

1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 10,7-15

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu 5.
Úklona oltáři Kněz, v doprovodu jáhna, přistupuje k oltáři a hluboce se před ním uklání.[1] Vždycky se mi v tomto okamžiku vybavuje výrok Písma: „Pánu, svému Bohu, se...