X

Záznamy kázání

Homilie při mši svaté dle homiletického projektu Učící se církev (A2) o 29. neděli v liturgickém mezidobí 19. října 2020 (9:30 Vidče)

23. 10. 2020
Biblické texty: Iz 45,1.4-6 Žl 96(95) 1Sol 1,1-5b Mt 22,15-21 Božské ctnosti   Milované sestry a bratři! Svatý Pavel se dnes obrací na soluňské učedníky...

Homilie o 4. neděli postní v předvečer 21. března v 17:30 a neděle 22. března v 7:45 ve farním kostele v Zubří během zákazu veřejných bohoslužeb

22. 03. 2020
Milí farníci ze Zubří a Vidče!   „Hlavu mi mažeš olejem!“ tak se modlil žalmista z dávnověku. Církev je zvyklá jeho vykládat ve světle Zákona Nového:...

Homilie o slavnosti sv. Josefa farní kostel v Zubří – přímý přenos (koronavirová nákaza) vigilie středa 18. března 2020 v 17:30 a čtvrtek 19. března 2020 v 17h

19. 03. 2020
Biblické perikopy: 2Sam 7,4-5a.12-14a Ž 89,2-5.27-9 Ř 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a   Drazí farníci ze Zubří a Vidče!   Matouš pojednává o Josefovi zcela zřetelně na...

Homilie o 3. neděli postní (A) 15. března 2020 7:45 farní kostel v Zubří - prostřednictvím přímého přenosu

17. 03. 2020
Biblické perikopy: Ex 17,3-7 Ž 95,1-2.6-9 Ř 5, 1-2.5-8 J 4, 5-42 Milí bratři a sestry, ze Zubří a z Vidče!   Úvod Potkali jste...

Homilie O 2. neděli postní (A) 8. března 2020 – 7:45 Zubří, 9:30 Vidče, 11h Staré Zubří

05. 03. 2020
Událost Proměnění je podrobněji líčena třemi synoptiky a k tomu se na ni odvolává ve svém listě i svatý Petr. Jde nepochybně o historický fakt. Evangelista...

Homilie Hromnice neděle 2. února 2020 - 9:30 ve Vidči

30. 01. 2020
Biblické perikopy: Mal 3,1-4; Ž 24,7-10; Žid 2,14-18; Lk 2,22-40     Bratři a sestry!   Sedět u ohýnku, vdechovat vůni pryskyřice a pozvolna ukusovat...

Kázání při ekumenické pobožnosti v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů čtvrtek 23. ledna 2020 17:30 – kostel Církve českobratrské evangelické v Rožnově

23. 01. 2020
Drahé sestry a drazí bratři v Kristu!   Úvod Na Boží slovo se dá v boji s mocnostmi temna spolehnout. Jednou nás vede, abychom rány snášeli...

Homilie - 2. neděle po slavnost Narození Páně (o náboženském kýči a křesťanském stylu života)

04. 01. 2020
Drazí bratři a sestry!   Stále prožíváme svátky Božího narození, k naší lítosti obyčejně spojené se sentimentem (zasyčelo to jako jedovatý had), ale i nespoutaným kýčem....

Homilie o slavnosti Narození Páně Ve dne (A), 9:30 ve Vidči

24. 12. 2019
Biblické perikopy: Iz 52,7-10 Ž 98(97),1-6 Žid 1,1-6 J 1,1-18 Co opravdu potřebuji k životu?   Milovaní!   Mám rád jednu mládežnickou píseň: „Můžeš mít radost...

Homilii o slavnosti Narození Páně V noci rok 2019 Vidče 22h

24. 12. 2019
Biblické perikopy Iz 9,1-3.5-6 Ž 96,1-3.11-13 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda...

7. 7. si připomínáme

Blog pana faráře

Otec Vavřinec
Naše farnost již od konce osmdesátých let neměla sídelního duchovního správce. Kněží se tu střídali jako apoštolové na orloji. Mezi nimi však září osobnost otce...