X

Záznamy kázání

Homilie o 4. neděli postní v předvečer 21. března v 17:30 a neděle 22. března v 7:45 ve farním kostele v Zubří během zákazu veřejných bohoslužeb

22. 03. 2020
Milí farníci ze Zubří a Vidče!   „Hlavu mi mažeš olejem!“ tak se modlil žalmista z dávnověku. Církev je zvyklá jeho vykládat ve světle Zákona Nového:...

Homilie o slavnosti sv. Josefa farní kostel v Zubří – přímý přenos (koronavirová nákaza) vigilie středa 18. března 2020 v 17:30 a čtvrtek 19. března 2020 v 17h

19. 03. 2020
Biblické perikopy: 2Sam 7,4-5a.12-14a Ž 89,2-5.27-9 Ř 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a   Drazí farníci ze Zubří a Vidče!   Matouš pojednává o Josefovi zcela zřetelně na...

Homilie o 3. neděli postní (A) 15. března 2020 7:45 farní kostel v Zubří - prostřednictvím přímého přenosu

17. 03. 2020
Biblické perikopy: Ex 17,3-7 Ž 95,1-2.6-9 Ř 5, 1-2.5-8 J 4, 5-42 Milí bratři a sestry, ze Zubří a z Vidče!   Úvod Potkali jste...

Homilie O 2. neděli postní (A) 8. března 2020 – 7:45 Zubří, 9:30 Vidče, 11h Staré Zubří

05. 03. 2020
Událost Proměnění je podrobněji líčena třemi synoptiky a k tomu se na ni odvolává ve svém listě i svatý Petr. Jde nepochybně o historický fakt. Evangelista...

Homilie Hromnice neděle 2. února 2020 - 9:30 ve Vidči

30. 01. 2020
Biblické perikopy: Mal 3,1-4; Ž 24,7-10; Žid 2,14-18; Lk 2,22-40     Bratři a sestry!   Sedět u ohýnku, vdechovat vůni pryskyřice a pozvolna ukusovat...

Kázání při ekumenické pobožnosti v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů čtvrtek 23. ledna 2020 17:30 – kostel Církve českobratrské evangelické v Rožnově

23. 01. 2020
Drahé sestry a drazí bratři v Kristu!   Úvod Na Boží slovo se dá v boji s mocnostmi temna spolehnout. Jednou nás vede, abychom rány snášeli...

Homilie - 2. neděle po slavnost Narození Páně (o náboženském kýči a křesťanském stylu života)

04. 01. 2020
Drazí bratři a sestry!   Stále prožíváme svátky Božího narození, k naší lítosti obyčejně spojené se sentimentem (zasyčelo to jako jedovatý had), ale i nespoutaným kýčem....

Homilie o slavnosti Narození Páně Ve dne (A), 9:30 ve Vidči

24. 12. 2019
Biblické perikopy: Iz 52,7-10 Ž 98(97),1-6 Žid 1,1-6 J 1,1-18 Co opravdu potřebuji k životu?   Milovaní!   Mám rád jednu mládežnickou píseň: „Můžeš mít radost...

Homilii o slavnosti Narození Páně V noci rok 2019 Vidče 22h

24. 12. 2019
Biblické perikopy Iz 9,1-3.5-6 Ž 96,1-3.11-13 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda...

Homilie o 4. neděli adventní 22. prosince 2019 - cyklus A (9:30 ve Vidči)

23. 12. 2019
Biblické perikopy Iz 7, 10-14 Ž 24, 1-6 (Ať vejde Hospodin, on je král slávy!) Řím 1,1-7 Mt 1, 18-24   Nadpis Listu svatého apoštola...
srpen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

5. 8. si připomínáme

Kristián

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

1. čtení: Jer 31,1-7
Žalm: Jer 31
Evangelium: Mt 15,21-28

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu 7.
Liturgický pozdrav Po znamení kříže se obrací předsedající k věřícím liturgickým pozdravem: „Pán s vámi!“ Předsedá-li sám biskup, užívá slov Zmrtvýchvstalého: „Pokoj vám.“ (Lk 24,36) Vzkříšený Kristus...