X

Bohoslužby

5. 7. 2020 - 12. 7. 2020
neděle 5. 7. 2020
slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů Metropolitního chrámu i Arcidiecéze olomoucké a titulárních patronů farního kostela
09:30

Za farníky.

1. čtení: Pavla Martincová

2. čtení: Zdeněk Fryšara

čtvrtek 9. 7. 2020
17:00

Pohřeb Pohřeb - Za zesnulou Boženu Vlčkovou.

1. čtení: Alena Sušňová

neděle 12. 7. 2020
15. neděle liturgického mezidobí
09:30

Za zemřelou Ludmilu a Břetislava Křenkovy.

1. čtení: Jana Faksová st.

2. čtení: Jindřich Faksa st.

9. 7. si připomínáme

Drahoslava

sv. Veronika Giulianiová

1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 10,7-15

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu 5.
Úklona oltáři Kněz, v doprovodu jáhna, přistupuje k oltáři a hluboce se před ním uklání.[1] Vždycky se mi v tomto okamžiku vybavuje výrok Písma: „Pánu, svému Bohu, se...