X

Schola

Podnět ke vzniku scholy ve Vidči dal roku 1990 tehdejší děkan František Petrík, který její vedení svěřil do rukou Maxmiliána Dřímala. Se scholou zpočátku při mších zpívali i ministranti a tak se začalo formovat nové farní společenství mládeže. Po odchodu Maxe Dřímala vedení scholy převzala Kateřina Mičková, nyní Němcová. Tito mladí křesťané se účastnili mládežnických mší, setkání schol, poutí, soustředění a pro děti z farnosti připravovali besídky, výlety a tábory. S přibývajícím věkem a novými rodinnými povinnostmi začal počet děvčat ve schole klesat, což se promítlo i do kvality zpěvu. Po několika letech naštěstí dorostly mladší generace, které prořídlé řady doplnily. Postupně tak hlasy nabíraly na síle a pod vedením Radky Fryšarové vykrystalizovala schola až do současné podoby. Radka se kromě kytarového doprovodu stará také o úpravu všech písní a její zásluhou se scholový repertoár obohatil o mnoho nových skladeb. Kromě kytary zaznívají během mše i housle Kateřiny Fryšarové a kontrabas, na který hraje Jindřich Bařák. Na zpěvu se podílejí všichni členové, díky čemu často při nedělních mších znějí až čtyřhlasé skladby.

6. 7. si připomínáme

Státní svátek - Mistr Jan Hus

sv. Marie Gorettiová

1. čtení: Oz 2,16b.17b-18.21-22
Žalm: Zl 145
Evangelium: Mt 9,18-26

Blog pana faráře

Vrtulník
Toho roku žila Dlouhá Loučka přípravami na vzácnou návštěvu, oděnou do senátorského purpuru. 75 let od úmrtí Lva Skrbenského, svobodného pána z Hříště, na zdejším horním...