X

Právě byla zprovozněna nová slibovaná užitečná funkce na těchto farních webových stránkách: U bohoslužeb, kde není dosud zadán úmysl, si jej můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchého kliknutí a vyplnění prostého dotazníku.

Schola

Podnět ke vzniku scholy ve Vidči dal roku 1990 tehdejší děkan František Petrík, který její vedení svěřil do rukou Maxmiliána Dřímala. Se scholou zpočátku při mších zpívali i ministranti a tak se začalo formovat nové farní společenství mládeže. Po odchodu Maxe Dřímala vedení scholy převzala Kateřina Mičková, nyní Němcová. Tito mladí křesťané se účastnili mládežnických mší, setkání schol, poutí, soustředění a pro děti z farnosti připravovali besídky, výlety a tábory. S přibývajícím věkem a novými rodinnými povinnostmi začal počet děvčat ve schole klesat, což se promítlo i do kvality zpěvu. Po několika letech naštěstí dorostly mladší generace, které prořídlé řady doplnily. Postupně tak hlasy nabíraly na síle a pod vedením Radky Fryšarové vykrystalizovala schola až do současné podoby. Radka se kromě kytarového doprovodu stará také o úpravu všech písní a její zásluhou se scholový repertoár obohatil o mnoho nových skladeb. Kromě kytary zaznívají během mše i housle Kateřiny Fryšarové a kontrabas, na který hraje Jindřich Bařák. Na zpěvu se podílejí všichni členové, díky čemu často při nedělních mších znějí až čtyřhlasé skladby.

21. 2. si připomínáme

Lenka

sv. Petr Damiani

1. čtení: Jak 2,14-24.26
Žalm: Zl 112
Evangelium: Mk 8,34-9,1

Blog pana faráře

Babiččina svatá routine
staré paní kulhají ke smrti a těch několik zastavení na známé vyšlapané cestě to je jen smítka na výšivce to je jen skrčený roh povlaku...