X

Ohlášky 28. června 2020

  • Protože se účastním ve čtvrtek výletu s našimi dětmi na Helfštýn, mše ve farním kostele odpadá.
  • Naše nemocné navštívím výjimečně ve středu 1. července mezi 8 a 12h.
  • V sobotu 4. července 2020 zvu na pouť na Radhošť, kde budu slavit mši v 11h.
  • Videčské oplatky jsou pod kůrem.

Kontakty

P. Pavel Hödl, SL.L.

P. Pavel Hödl, SL.L.
+420 731 626 519
fazubri@ado.cz

9. 7. si připomínáme

Drahoslava

sv. Veronika Giulianiová

1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 10,7-15

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu 5.
Úklona oltáři Kněz, v doprovodu jáhna, přistupuje k oltáři a hluboce se před ním uklání.[1] Vždycky se mi v tomto okamžiku vybavuje výrok Písma: „Pánu, svému Bohu, se...