X

Synodální proces: diecézní syntéza

Po zpracování všech závěrů  synodálních skupinek a po diecézním synodálním setkání vznikl oficiální závěrečný dokument: Syntéza diecézní fáze Synody o synodality v Arcidiecéze Olomouc. 

Tento dokument je veřejně dostupný na webu arcidiecéze olomoucké.

Ačkoli bylo nutné dodržet omezený rozsah závěrečné zprávy, v další práci v naší olomoucké arcidiecézi budou využívány i další informace, nápady či vize, které závěry jednotlivých skupinek obsahovaly.

Samozřejmě se nabízí otázka co dál. Cílem synodálního procesu není tvorba dokumentu, ale rozvoj synodality v Církvi a hledání cesty vpřed.

7. 7. si připomínáme

Blog pana faráře

Otec Vavřinec
Naše farnost již od konce osmdesátých let neměla sídelního duchovního správce. Kněží se tu střídali jako apoštolové na orloji. Mezi nimi však září osobnost otce...