X

Ohlášky 5. června 2022

  • Děkanátní centrum pro rodinu zve na Setkání rodin, které se uskuteční v sobotu 11. června od 14.30 hodin v Zašové na farní zahradě. Bližší informace najdete na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách Centra pro rodinu.
  • Ve čtvrtek 9. června budu od 16 h v kostele zpovídat děti, které půjdou poprvé ke svatému přijímání, jejich rodinné příslušníky, kmotry a další zájemce. Následuje slavení mše a po ní si přichystáme obřad prvního svatého přijímání.
  • V pátek 10. června se uskuteční školní výlet s dětmi, jež v tomto roce navštěvovaly výuku náboženství. Děti z Vidče (a Stříteže) se samy dopraví k vlaku do Zašové. Odjíždí odtamtud v 8:06. (Sraz ale už na zašovském nástupišti v 7:45, kvůli spočítání.) V soupravě už budou čekat cestující ze Zubří. Prosíme o dochvilnost. Návrat do Zašové ve 14:36, případně spojem následujícím, pokud vzniknou komplikace.
  • Modleme se za volbu nového arcibiskupa.
  • O příští neděli 12. června se po mši svaté bude konat eucharistický průvod k venkovním oltářům. O následující neděli by to už, z časových důvodů, nebylo vhodné, protože má mezi nás přijet asistovat nově vysvěcený jáhen Martin Svák.

Kontakty

P. Pavel Hödl, SL.L.

P. Pavel Hödl, SL.L.
+420 731 626 519
fazubri@ado.cz

7. 7. si připomínáme

Blog pana faráře

Otec Vavřinec
Naše farnost již od konce osmdesátých let neměla sídelního duchovního správce. Kněží se tu střídali jako apoštolové na orloji. Mezi nimi však září osobnost otce...