X

Ohlášky 12. června 2022

  • Po dnešní mši svaté, tj. 12. června, se koná průvod k venkovním oltářům. Po skončení se konají ve farním kostele křtiny.
  • Po nedělní mši svaté 19. června se zapisují v sakristii úmysly bohoslužeb na třetí čtvrtletí. Prosíme o zpětný kontakt. Průběžně se zapisuje také elektronicky.
  • Na pondělní mši svatou v Zubří 13. června, která začíná v 17:30, jsou zvláště zvány děti, které právě přijaly poprvé svátostného Spasitele. Po bohoslužbě následuje opékání a hraní na farním dvoře.
  • V tomto týdnu se naposledy učí náboženství v Zubří v tomto školním roce.
  • O příští neděli se uskuteční koncert v zuberském farním kostele.

Kontakty

P. Pavel Hödl, SL.L.

P. Pavel Hödl, SL.L.
+420 731 626 519
fazubri@ado.cz

7. 7. si připomínáme

Blog pana faráře

Otec Vavřinec
Naše farnost již od konce osmdesátých let neměla sídelního duchovního správce. Kněží se tu střídali jako apoštolové na orloji. Mezi nimi však září osobnost otce...