X

Bohoslužby

19. 9. 2021 - 26. 9. 2021
neděle 19. 9. 2021
na poděkování za úrodu
09:30

Za Aloise Pernického, Petru Pernickou, Josefa a Boženu Mitášovy a požehnání pro živou rodinu.

1. čtení: Simona Kopecká

2. čtení: Petr Kopecký

čtvrtek 23. 9. 2021
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
17:00

Za zemřelou Františku a Jaroslava Fuskovy a požehnání celé rodině.

1. čtení: Petr Kuběja

neděle 26. 9. 2021
slavnost Výročí Posvěcení farního kostela
09:30

Za farníky.

1. čtení: Marie Nerádová

2. čtení: Vladimír Nerád

16. 9. si připomínáme

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu - 14.
Jednotlivé eucharistické modlitby V současnosti se v římském obřadu užívá čtyř základních eucharistických modliteb. Bylo by žádoucí, aby se každý celebrující kněz seznámil s jejich jedinečnými povahovými rysy,...