X

Adorační den farnosti Vidče

Zahájení:
18. 11. 2021 12:00
Ukončení:
18. 11. 2021 18:00
Místo konání:
Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči

Přijďte se modlit za naši arcidiecézi před vystavenou velebnou svátostí. Bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci se toho dne budou zase přimlouvat za nás.

16. 9. si připomínáme

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu - 14.
Jednotlivé eucharistické modlitby V současnosti se v římském obřadu užívá čtyř základních eucharistických modliteb. Bylo by žádoucí, aby se každý celebrující kněz seznámil s jejich jedinečnými povahovými rysy,...