X

Děkanátní pouť za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení rodin 2021

Zahájení:
16. 10. 2021 15:00
Ukončení:
16. 10. 2021 20:00
Místo konání:
Olomouc dóm

16. 9. si připomínáme

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu - 14.
Jednotlivé eucharistické modlitby V současnosti se v římském obřadu užívá čtyř základních eucharistických modliteb. Bylo by žádoucí, aby se každý celebrující kněz seznámil s jejich jedinečnými povahovými rysy,...