X

Křtiny

Zahájení:
20. 06. 2020 11:00
Ukončení:
20. 06. 2020 12:00
Místo konání:
Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči

Při této slavnosti přijmou křest děti, které nemohly tuto svátost přijmout s ohledem na hygienická omezení uplynulých měsíců.

Kontakty

P. Pavel Hödl, SL.L.

P. Pavel Hödl, SL.L.
+420 731 626 519
fazubri@ado.cz

9. 7. si připomínáme

Drahoslava

sv. Veronika Giulianiová

1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 10,7-15

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu 5.
Úklona oltáři Kněz, v doprovodu jáhna, přistupuje k oltáři a hluboce se před ním uklání.[1] Vždycky se mi v tomto okamžiku vybavuje výrok Písma: „Pánu, svému Bohu, se...