X

Pouť na Svatý Hostýn

Zahájení:
04. 08. 2020
Místo konání:

Pouť na Svatý Hostýn (9:30 mše, 13h svátostné požehnání), autobus objednán od Frytransu, sbírá
poutníky od rožnovského konce od 7h

9. 7. si připomínáme

Drahoslava

sv. Veronika Giulianiová

1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 10,7-15

Blog pana faráře

Výklad mešního obřadu 5.
Úklona oltáři Kněz, v doprovodu jáhna, přistupuje k oltáři a hluboce se před ním uklání.[1] Vždycky se mi v tomto okamžiku vybavuje výrok Písma: „Pánu, svému Bohu, se...